HighlightsIt-anvendelseBaggrundNyhedsbrevKontakt
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verant- woordelijkheid voor deze mededeling ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Efteruddannelse

ICTeacher er et efteruddannelsestilbud, som giver lærere mulighed for at øge deres færdigheder inden for inddragelse af it i undervisningen. ICTeacher fokuserer ikke alene på tekniske færdigheder, men sigter i høj grad mod at præsentere forskellige metoder for brug af it i undervisningen. Gennem dette kursus opnår lærerne kompetence til at inddrage it i deres eksisterende undervisning og derigennem etablere et mere varieret undervisningstilbud for deres elever.

Er du interesseret i ICTeacher-tilbuddet?