HighlightsIt-anvendelseBaggrundNyhedsbrevKontakt
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verant- woordelijkheid voor deze mededeling ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

It-anvendelse

Sammen med udbredelsen af nye måder at anvende it på i hverdagen er også skolerne rykket ind i en ny æra. Nye læremidler er tilgængelige både i lærerens og elevens forberedelse, der er læremidler på internettet, der er spilbaseret undervisningsmateriale, der er SkoleIntra og andre læringsplatforme; med alt dette fylder it mere og mere i skolerne. Hvad eleverne tidligere kun brugte i pauserne og i deres fritid finder i stadigt større omfang vej til klasselokalerne.

Der stilles stadig større krav om en undervisning, der inkluderer de nye måder at anvende it, en mere tidssvarende, engagerende og motiverende undervisning. Disse krav kommer fra Undervisningsministeriet, skoleledelserne og ikke mindst forældrebestyrelserne. For reelt at kunne integrere it i undervisningen må læreren have en vis grad af teknisk viden og kompetence, også ift. læringsplatforme, konferencesystemer, og skolenetværk. Yderligere sker der konstant ændringer i den måde, læreren kan introducere og præsentere nyt stof og i de samarbejdsformer, lærerens undervisning kan understøtte. Behovet for nye didaktikker og metoder trænger sig på.

I ICTeacher-kurset kan lærere dels opbygge, dels forbedre deres eksisterende kompetencer inden for pædagogisk anvendelse af it. Derudover kan kurset give dem kendskab til en bred vifte af didaktiske modeller og eksisterende undervisningsmaterialer og -forløb, som kan inspirere deres eksisterende undervisningstilgange.