HighlightsAz IKT használataHáttér-információkHírekKapcsolat
  Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

  Kiemelt események

  Az “ICTeacher goes to school” nevü konferencia

  Az “ICTeacher goes to school” nevű konferenciára október 22.-én került sor a bécsi Urániában. Az Osztrák Számítógépes Társaság (OCG) és a die Berater    cég által szervezett konferencián több, mint 70 helyi és külföldi résztvevő volt jelen. Ez a konferencia egyben az IKTanár-projekt zárórendezvénye is volt.

  A találkozón a résztvevők megvitatták az IKTanár-projekt eredményeit, tapasztalatait, termékeit és az iskolák és a kommunikációs technológiák viszonyára vonatkozó egyéb témákat. A délelőtti és kora délutáni előadások és prezentációk után a résztvevők három munkacsoportot alkottak: “Az IKT az iskolában: példák, akadályok, víziók.” E munkacsoportok arra adtak lehetőséget, hogy a résztvevők megosszák és kommentálják a közvetlen iskolai alkalmazás tapasztalatait.
  A szüneteket a résztvevők intenzív hálózatépítésre és tapasztalatcserére használták.
  A konferencia legfontosabb mozzanatai megtekinthetők a YouTube-on:

  Az összes résztvevőtől pozitív visszhang érkezett.

  Az IKTanár projekt ötödik találkozója

  Az ICTanár projekt ötödik és egyben utolsó találkozójának helyszíne Bécs volt 2010 október 21. és 22. között. Az első nap az ICTeacher-projekt nagysikerű bemutatásával kezdődött,  amelyet az osztrák tanároknak szervezett e-learning-didaktikai szakmai napok keretében Bécs 20. kerületében mintegy 50 résztvevő látogatott. A hallgatóság sok fontos kérdést tett fel és ennek nyomán élénk vita bontakozott ki. Az előadás után is sok kérdést kaptunk, és megegyeztünk, hogy a vitát a különböző hálózatokban folytatjuk.
  A brosúrát és a szórólapot több, mint 300 résztvevő kapta meg, köztük tanárok, oktatási szakemberek és más oktatási intézmények alkalmazottai.
  Délután a projekt-partnerek a die Berater-cég első kerületi irodájában találkoztak.
  A partnerek megvitatták azt, hogy milyen célok valósultak meg és kijelölték a projekt befejezésének határidejét. A projekt-koordiátor pedig megadta a szükséges információkat a zárójelentés elkészítéséhez.
  A délután hátralévő részét a partnerek arra használták, hogy felkészüljenek az “ICT goes to school” nevű konferenciára. Megvitatták a konferencia menetrendjét és a projektet  bemutató prezentációkat.
  A második napon a partnerek részt vettek az ICTeacher “ICT goes to school” konferenciáján.

  A 4. IKTanár-találkozó

  A negyedik IKTanár-találkozó színhelye a dániai Aarhus volt 2010 június 13. és 16. között.
  A találkozó fontos témája volt a partner-országokban indított kísérleti tanfolyam értékelése. A projekt-partnerek megvitatták a kísérleti tanfolyam tanulságait, a külső értékelés tapasztalatait és azt, hogy mindezek alapján hogyan módosítsák a kurzus felépítését és tartalmát.
  Az élénk vita és a felmerült kérdések alapul szolgáltak ahhoz, hogy a tagok eltervezzék a projekt szükséges következő lépéseit. Az aarhus-i találkozó másik fontos témája volt a 2010. októberi bécsi disszeminációs konferencia előkészítése és a befejezés utáni terjesztés kérdéseinek megtárgyalása.
  Az Aarhus-i VIA University College-ban dolgozó kollégák kiváló szervezéssel biztosították a termékeny munkakörnyezetet és azt a lehetőséget, hogy a dán kulináris különlegességekkel is megismerkedhessünk. Nagyon köszönjük!

  Pilottest ICTeacher

  Az ICTeacher kísérleti kurzus február 8. és április 15. között zajlott minden partnerországban. (Ausztriában – kibővített formában május 18.-ig.) Mind a bevezető teszt értékelése, mind az ennek nyomán szervezett informatikai alapkurzus (ICTeacher Start) és a tulajdonképpeni, öt modulból álló ICTeacher kurzus tesztelése megtörtént. A kísérleti tanfolyam értékelésén a dán partner dolgozik, és  augusztus közepére készül el a munkával.
  Röviddel ezután az evaluációs zárójelentés is ezen a helyen letöltésre rendelkezésre áll.

  3. ICTeacher projekt-találkozó

  Az ICTeacher projekt harmadik találkozóját 2009 december 3. és 4. között szerveztük Sopronban. A találkozó fő feladata az volt, hogy előkészítse a februártól áprilisig meghírdetett kísérleti kurzusok tesztelését minden partnerországban. Eldöntöttük az öt képzési modul fejlesztésével, az ICTeacher kurzus belépő kompetencia-tesztjével és az oktatással kapcsolatos munkák megosztását. Megvitattuk a technikai megvalósítás utolsó részleteit is.
  A soproni kollégáknak sikerült kellemes munkakörülményeket biztosítani és lehetőséget adni ahhoz is, hogy az ország szakácsművészetét is élvezhessük. Köszönjük!

   

  Az ICTeacher az EDEN-konferencián (Gdansk (Lengyelország)

  Az ezévi EDEN-konferencián mutattuk be első alkalommal az ICTeacher-projektet széles nemzetközi szaknyilvánosság előtt. Egy posztert állítottunk ki, ami számtalan vitára adott alkalmat az  “European Disctance-Learning and E-Learning Networks” képviselőivel. A vita nagyon sok hasznos tapasztalattal gazdagította a projektünket.

  2. ICTeacher projekt-találkozó

  A második ICTeacher projekt-találkozóra 2009 április 22. és 25. között  került sor Santiago de Compostela-ban (Spanyolország). A találkozó nagy kihívása az volt, hogy közös nevezőre jussunk a kurzus koncepcióját illetően. Intenzív vitákban és munkacsoportokban dolgoztuk ki az ICTeacher-tanfolyam alapszerkezetét. USC- és a CESGA-beli kollégáink spanyolos vendéglátással gondoskodtak arról, hogy a hosszú munkanapok után kipihenhessük magunkat. Így a találkozó teléjes sikerrel zárult.

  ICTeacher kutatási jelentés

  A projekt első felében minden partnerországban egy kvalitatív és egy kvantitatív tanulmány készült. E tanulmányokat foglalja össze a kutatási jelentés. Ennek nyomán alapos betekintést kaptunk az európai iskolák és tanárok helyzetéről és szükségleteiről az IKT területén. Mindenki munkáját köszönjük, akik a kérdőívek kitöltésében és az interjúk elkészítésében segítségünkre voltak. Az ezekből nyert tapasztalatok és ismeretek nagyon fontosak továbbképzési kínálatunk fejlesztésében.
  A kutatási jelentés hamarosan letölthető állapotban is rendelkezésre áll.

  Kick Off Meeting

  Wien (06.11.-09.11.2008)