HighlightsIt-anvendelseBaggrundNyhedsbrevKontakt
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verant- woordelijkheid voor deze mededeling ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Baggrund

Projektet bygger på flere nationale og internationale undersøgelser af læreres it-færdigheder og brug af it. Disse undersøgelser peger på et udtalt behov for efteruddannelse, især for lærere, som har undervist i over 20 år. Der er en stor del af især denne gruppe lærere, der kun i mindre omfang anvender it i deres undervisning, men i vid udstrækning benytter sig af helt traditionelt undervisningsmateriale og -metoder. Dette betyder at en stor gruppe lærere har vanskeligt ved at se, hvad teknologien kan tilbyde, hvilke fordele der ligger i anvendelsen af den i undervisning og læreprocesser.

Forskellige undersøgelser (fx Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools, 2006) viser, at der er behov for efteruddannelse af lærerne i forhold til brug af it i deres undervisning. Rapporten viser bl.a., at lærere i hvert af de deltagende lande har forskellige udfordringer, når det kommer til inddragelsen af it:

  • 1/3 af europæiske lærere føler sig således ikke sikre i brugen af tekstbehandling (fx Word)
  • 2/3 af lærerne er ikke i stand til at anvende et digitalt præsentationsværktøj (fx PowerPoint) digital præsentation; hver femte europæiske lærer (stort set jævnt fordelt udover EU-landene) kan ikke se nogen fordel/øget læringsudbytte for eleverne, hvis it inddrages mere intensivt
  • 40% af lærere har store problemer med at finde og tilgå passende digitale læremidler.