HighlightsAz IKT használataHáttér-információkHírekKapcsolat
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

Háttér-információk

A projekt számos, a tanárok IKT-jártasságát országos és nemzetközi szinten felmérő tanulmányon alapul. Ezen tanulmányok alapján látható, hogy szükség van a felnőttoktatásra, különösen a tanárok azon csoportja esetében, akik már több mint 20 éve vannak a pályán, mivel éppen ez az a csoport, amelyik alig alkalmazza az IKT-t a tanítás során. A másik ok a vizsgálatok szerint az, hogy  a régi,  "üzembiztos, algoritmizált tanuláson" alapuló attitűd gátolja a tanárokat abban, hogy felismerjék azokat a lehetőségeket, amelyeket az információs és kommunikációs technikák biztosíthatnak.

A különböző vizsgálatok arra utalnak, hogy a tanárképzésben szükség van az IKT alkalmazására. (Lásd például: Benchmarking Access and the Use of ICT in European Schools, 2006). A vizsgálat alapján egyértelmű, hogy minden egyes résztvevő országban a tanároknak sajátos kihívásokkal kell megküzdeniük:

  • Európában a tanárok egyharmada nem tudja biztonságosan használni a szövegszerkesztőt,
  • a tanárok kétharmada nem tudja használni az elektronikus prezentáció eszközeit,
  • minden ötödik európai tanár ( majdnem egyenlő mértékben az összes tagországban) nem látja át, milyen előnyökkel járhat az IKT intenzívebb alkalmazása a tanulásban,
  • a tanárok 40 százalékának komoly nehézséget jelent, hogy az IKT-n alapuló tanuláshoz megfelelő tananyagokat találjanak.

Az "IKTanár" program segítségével a tanárok biztonságra tehetnek szert az IKT használatában, s kiegészíthetik      hagyományos tanítási módszereiket az IKT speciális didaktikai alkalmazásával.